Nyheter

Meisheng fabrik
Släpp tid: 2021-09-04 13:26:22  träffar: 0

meisheng Packaging har 4 oberoende workshops, Film Workshop/blister Workshop/meal box workshop/carton workshop. Workshops är industriellt damm-free, utrustad med laboratorier och utrustade med R&D-lag.

Tidigare: meishaeng

Nästa: Meishaeng blisterfabrik